Zajímavé Poštovní známky

Na této stránce si návštěvník může přečíst základní informace a příběhy zajímavých poštovních známek, které si bude moct prohlédnout v „Čestném dvoře“ na výstavě LIBEREC 2022. Jedná se o nejzajímavější známky ze sbírek významných světových sběratelů a z Poštovního muzea v Praze.

Červený Mauritius POST OFFICE

Červený Mauritius nominální hodnoty 1 penny byl vydaný 21. září 1847. Tato hodnota byla určena na vyplacení dopisů v místní přepravě. Použity byly například při zasílání pozvánek na slavný ples pořádaný 30. září 1847 manželkou mauricijského guvernéra Lady Elisabeth Gomm v hlavním městě Mauricia Port Louis. Z původního nákladu 500 ks se jich do dnešních dnů dochovalo jen 15.

Červený Mauritius POST OFFICE

Stejně jako modrý Mauricius je i jeho červený sourozenec natolik silně přítomen v povědomí nejširší světové veřejnosti, že o něm bylo snad už všechno řečeno a takřka nic nelze dodat. Samozřejmě jde o známku One Penny s nápisem POST OFFICE v barvě oranžově červené z roku 1847, první koloniální známku světa vůbec. Spolu s modrou dvoupencí se staly legendami, neboť právě ony poprvé naplnily úžasnou vlastnost filatelie – ukázat, jak může být něco nedostupné.

Filatelisté ve skromných počátcích našeho oboru skoro dvě desetiletí existenci Mauriciů POST OFFICE vůbec nezaznamenali, na rozdíl od pozdějšího vydání s nápisem POST PAID z roku 1848. Ještě roku 1865, když padly první zmínky o existenci známek s nápisem POST OFFICE (na stránkách časopisu Le Collectioneur de Timbres-Poste) nevěřil v jejich existenci slavný obchodník se známkami a publicista J. B. Moens, který o tom otevřeně napsal v konkurenčním časopisu Le Timbre-Poste. Ale už koncem téhož roku byla existence obou Mauriciů POST OFFICE doložena, a to sběratelem z Bordeaux Albertem Couturesem, který je získal výměnou za dvě běžné uruguayské známky od paní Jeanne Borchardové.

Ta žila také v Bordeaux a nalezla je v korespondenci svého manžela, který udržoval obchodní styky se vzdáleným ostrovem Mauricius. A nešlo jen o tuto dvojici – v letech 1864-69 paní Borchardová v archivu manžela postupně objevila třináct z dnes známých sedmadvaceti exemplářů tohoto prvního mauricijského vydání.

Po nalezení prvních exemplářů mauricijských známek s nápisem POST OFFICE se nejprve soudilo, že jde o chybotisky patřící k vydání s nápisem POST PAID. Avšak významný sběratel, badatel J. A. Legrand (1820-1912) jako první roku 1870 rozlišil a popsal všech 12 tiskových polí a rekonstruoval tiskovou desku vydání POST PAID a doložil tak, že známky s nápisem
POST OFFICE byly tištěné z desky jiné, a jde tedy o jiné vydání. Zkoumáním dostupných exemplářů prvního vydání s nápisem POST OFFICE pak zjistil, že všechny červené jsou obrazově vzájemně totožné – a modré také. Dospěl proto k názoru, že se šlo o zkusmé tisky z jedné desky, které unikly do oběhu. Další autoři je sice považovali za známky, ale datovali je až do r. 1858. Názor, že šlo o regulérní vydání prvních a podstatně starších výplatních známek ostrova se prosazoval jen těžko, důkazy pro to byly překládány postupně. Zlom přineslo až pátrání nadšeného filatelisty majora E. B. Evanse přímo
na Mauriciu, kde objevil důkaz, že jde o skutečné poštovní známky, a to o první známky ostrova Mauricius a současně o první koloniální známky světa. V archivu guvernéra ostrova Mauricius totiž objevil klíčovou listinu – Odhad ceny výroby poštovních známek s nápisem POST OFFICE z r. 1847 vystavený jejich autorem, rytcem J. O. Barnardem.