Polar salOn

5. Polar salon LIBEREC 2022

Polární salón je mezinárodní “celosvětová” polární filatelistická výstava, která se koná každé tři roky na různých místech světa většinou v rámci národních nebo mezinárodních výstav. Organizační výbor Evropská výstava poštovních známek LIBEREC 2022, z.s. společně s kluby polárních sběratelů se rozhodl uspořádat v roce 2022 již pátý mezinárodní polární salón v Liberci.

Co je to polární salón a co mohou návštěvníci očekávat na výstavě polární filatelie?

Polární filatelie se zabývá filatelistickým materiálem s polární tematikou, tj. s arktickým a antarktickým charakterem. Jde o organizovanou mezinárodní filatelistickou aktivitu zahájenou v polovině 50. let minulého století. Na výstavách je možné vidět materiály z této oblasti, což je zajímavé nejen pro ty, kdo se jí zabývají, ale i pro ty, kdo se chtějí více dozvědět něco z polární historie. Obě části, severní a jižní pól a jejich okolí, se mohou možná na první pohled zdát málo atraktivní pro ty, kdo neznají jejich historii. Opak je ale pravdou. Polární filatelie zahrnuje expedice všeho druhu, části aerofilatelie a vojenské poštovní historie, tématické okruhy, tedy předměty s polárním zaměřením či geografické okruhy, tj. předměty z tradičních polárních míst. Návštěvníci uvidí exponáty z těchto pěti hlavních kategorií v celé šíři od nejranějších poštovních dokladů až po zajímavé současné prezentace polárních témat. Bude to prostě jedinečná příležitost prohlédnout si mimořádné polární materiály na jednom místě.

Jaké je spojení mezi výstavou “Polar Salon” a státy, kde se výstava pořádá?

Mezinárodní polární filatelistické výstavy se konají pravidelně v různých zemích, obvykle v zemích se silnou polární expediční historií a tradicí polárních a sběratelských aktivit, např. ve Francii, Německu, Monaku a Dánsku.

Ale také u nás jsou významní sběratelé polární filatelie. Navíc Česká republika už desítky let vyvíjí značné úsilí v oblasti polárního výzkumu prostřednictvím vědeckých aktivit České antarktické výzkumné infrastruktury, jejíž součástí jsou i vlastní polární stanice – na pobřeží ostrova Jamese Rosse je to stanice Johann Gregor Mendel, na Nelsonově ostrově se na místě původní stanice plánuje vybudování nové výzkumné stanice CZ*ECO Nelson. Tyto jsou součástí Centra pro polární ekologii.

Jaké jsou vrcholy připravované výstavy?

Polární salón představí polární filatelistické exponáty mimořádného významu srovnatelné s těmi nejzajímavějšími položkami, které se vyskytují v obecné filatelii. Budou zde vystavovány jedinečné materiály, například první dopisy z Antarktické oblasti, kde byl vědecký průzkum součástí expedic lovců tuleňů a výzkumných výprav z počátků 19. Století např. Rossova Antarktická expedice. Dále zde uvidíte velice vzácné doklady z Belgické Antarktické expedice a jejího prvního plánovaného přezimování v Antarktidě (pozdní 19. stol.). Naleznete zde kompletní materiály dokumentující první francouzské, německé, britské, švédské a skotské antarktické expedice (počátek 20. století). Zajímavý bude i nejstarší známý filatelistický materiál z Grónska (18. stol.) či materiály ukazující nejstarší průjezd Severozápadní pasáže (v polovině 19. stol.). Vystaveny však budou i exponáty s novodobějším a pro oko diváka zajímavým materiálem.

Proč je polární filatelie tak fascinující a co na ni lidi přitahuje?

To je dobrá otázka. Jedna kategorie tohoto materiálu je popisována jako „archivní“. Jedná se o položky plné historie, které byste mohli očekávat v muzeích a archivech jako důležitý historický artefakt. Fascinace tímto materiálem mu dodává přitažlivosti nad rámec toho, co lze nalézt v jejich základní poštovní povaze. Ale i moderní polární filatelistický materiál má přidaný nádech dobrodružství a tajemství polárních oblastí. Možná, že velmi náročné prostředí polárních oblastí v někom vyvolává pocit fyzického a emočního nebezpečí. Již před více než 100 lety průzkumník a první na severním pólu Robert E. Peary na otázku, proč pokračuje ve zkoumání v Arktidě, odpověděl, že uzavřel smlouvu s „Arktickou horečkou“. Polární filatelistický materiál je zajímavý i tím, že až do dnešního dne nebyly téměř žadné položky katalogizovány a tudíž je velké množství informací pro širokou veřejnost těžce dostupné. Kromě existujících jedinečných druhů materiálů se každoročně nalézají také nové objevy (zejména poštovní historie z raných polárních expedic). V některých případech by dnes byly některé polární expedice bez tohoto filatelistického materiálu zcela neznámé. Stejně jako je náročné žít v polárních oblastech, tak je náročné nalézt většinu historického filatelistického materiálu. A to možná činí polární filatelii tak atraktivní pro všechny, kdo hledají ve filatelii přidanou hodnotu.

Co speciálního bude polární salón představovat?

Sejdou se zde polární exponáty nejen z celé Evropy včetně ČR, ale i z USA, Austrálie a jiných států světa, aby demonstrovaly nádheru a přitažlivost polární filatelie.

Budou zde převážně exponáty z tzv. heroického věku obou polárních oblastí, což byla éra započatá na konci 19. století a skončená po první světové válce. Shackleton-Rowettova expedice z let 1921–22 bývá často historiky uváděna jako dělící čára mezi věkem heroickým a mechanickým.

Každá z těchto expedic se stala zkouškou vytrvalosti, kdy testovala a někdy překročila fyzické a duševní limity svých členů. Ve 30. letech minulého století se vybavení expedic začalo měnit, nejen co se týče výstroje a výbavy, ale i technického a technologického vybavení, což mělo v budoucnosti usnadnit průzkum Antarktidy.

Členové PPHSGB na výstavě v Londýně
Oběd a odpočinek na výstavě London 2022

T. Cornford and R. F. McMillan