Čestný Dvůr – Poštovní Muzeum

Ukázka vzácností, které budou ukázány na výstavě LIBEREC 2022 a jsou zapůjčeny z Poštovního muzea v Praze

https://www.postovnimuzeum.cz/ .

Kresba návrhu A. Muchy na první československé známky

V roce 1918, po vzniku Československa, byla potřeba vytisknout nové československé poštovní známky. V té době přední filatelisté J. Lešetický a J. Šula jménem Ministerstva pošt a telegrafů navštívili A. Muchu s žádostí, zda by do rána druhého dne nemohl připravit návrh na první československé známky.

A. Mucha vzpomínal v roce 1928 (Český filatelista 1928/12):

Mluvili jsme spolu o námětech, navrhl jsem Osvobozenou vlast – ale z důvodů oportunních a po poradě v úřadě vrátil se pan Lešetický s návrhem, aby ani Hus ani Sokol ani nic podobného, co by mohlo některou stranu nepříjemně hryznout, do kombinace nepřicházelo, a aby se zobrazily jednoduše Hradčany. Já jsem zatím k výběru podal několik alternativ – Sokola, Vlast a snad ještě něco jiného – už se nepamatuji.

Vzal jsem tedy Hradčany do práce. Aby alespoň nějak myšlenky svobody tam bylo vzpomenuto, dal jsem za chrámem vystupovati paprskům nové záře, která v konečné reprodukci vzala na sebe formu slunce.“

Alfons Mucha vysvětlil i smysl některých dalších detailů kresby. Lipové lístky představují symbol slovanství, představují naše země, z nich střední, největší jsou Čechy. Holubice jsou znázorněním víry a naděje v budoucnost. Srdce vyjadřují mírumilovnost a snášenlivost našeho lidu. Původní náčrt Alfonse Muchy je níže vyobrazen.

První československé známky byly vydány 18. prosince 1918, tedy necelé dva měsíce po vzniku Československa. Byly vydány v následujících hodnotách – 3, 5, 10, 20, 25, 30 a 40 haléřů. S tiskem poštovních známek nebyly žádné zkušenosti, proto u těchto známek se nachází mnoho nedokonalých tisků. Již v průběhu vydávání prvních známek se zjistilo, že návrh není z důvodu tiskařských dokonalý. Knihtisk, kterým byly tištěny první známky, neumožňuje dokonalý tisk barevné plochy. Proto byly provedeny úpravy návrhu A. Muchy.

Na druhém obrázku je kresba A. Muchy. Tato kresba tvořila definitivní úpravu návrhu a známky v této kresbě byly vydávány od června 1919 do první poloviny roku 1920.

Známky v 1. kresbě

Známky v 2. kresbě

Známky ve 3. kresbě

Známky ve 4. kresbě

Známky v 5. kresbě