PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Vlastní známky VZ 0147 – Poděkování partnerům výstavy

Cena: 1980 Kč/ks a jednotné poštovné 100 Kč

(Náklad 25 bloku je pouze 150 ks, zbytek byl rozdělen na jednotlivé známky pro sponzory)

Vlastní známky VZ 0145 – Polar Salon – LIBEREC 2022

Cena: 555 Kč/ks a poštovné 70 Kč

Sedmiblok vydaný k Evropské výstavě poštovních známek a Polar salonu LIBEREC 2022. Motivem je Wellness hotel Babylon, kde se výstava bude konat. Na kuponech jsou loga výstavy. Sedmiblok obsahuje známky, které lze odeslat do Evropy.

Cena: 900 Kč/ks i s poštovným

OBJEDNÁVKY:

Josef Chudoba, Křížová 1614/8, Liberec 30, 463 11
email: josef.chudoba@liberec2022.cz nebo josef.chudoba@tul.cz
tel: 603 472 395

Bankovní účet: ČSOB 192469187/0300