Základní kontakty

Kontaktní adresa

Organizační výbor Evropské výstavy poštovních známek LIBEREC 2022
Kralická 79/11
Liberec VII – Horní Růžodol
460 07 Liberec
Česká republika

web: http://www.liberec2022.eu
email: info@liberec2022.cz

Generální sekretář: Zuzana Kunášková
email: zuzana.kunaskova@liberec2022.cz

Generální komisař: Jiří Sedlák
email: jiri.sedlak@liberec2022.cz