Základní kontakty

Kontaktní adresa

Organizační výbor Evropské výstavy poštovních známek LIBEREC 2022
Kralická 79/11
Liberec VII – Horní Růžodol
460 07 Liberec
Česká republika

web: http://www.liberec2022.eu
email: info@liberec2022.cz

Předseda organizačního výboru: Jiří Kraus
email: jiri.kraus@liberec2022.cz

Místopředseda org. výboru: Josef Chudoba
email: josef.chudoba@liberec2022.cz