PolÁrní ARTEFAKTY

1901-1904 – SCOTTOVA PRVNÍ EXPEDICE – Discovery Expedition

Bronzová polární medaile bez lišty byla udělena pěti členům Discovery, kteří nesplnili podmínku pro stříbrnou medaili a posádkám lodí Morning a Terra Nova.

Tato bronzová polární medaile byla pro námořníka O. Riley, který byl členem posádky Morning pro obě její plavby do Antarktidy. Byl také uveden v knize „The voyages of the Morning“ na obrázku, který je přílohou.

O. Riley je muž stojící uprostřed a nesoucí části klavíru! Před odjezdem byl klavír představen lodi, posádka jej rozřezala a znovu sestavila v podpalubí. Muži se pak každou noc scházeli kolem klavíru. Poté byla vydána také kniha s názvem „Songs of the Morning“.

1901-1904 – Discovery Expedition – medaile Charlese Roydse

Antarktické sportovní medaile byly uděleny sloužícím důstojníkům na Discovery Expedition jako ceny za jejich sportovní úspěchy, od tažení saní po střelbu z pušky a lyžování. Medaile, byly raženy před expedicí, byly navrženy jako způsob, jak udržet morálku na vysoké úrovni, se sportovními událostmi uspořádanými ke zmírnění nudy během dlouhých zim.

Avers: Stříbrná sportovní medaile udělená nadporučíkovi Charlesi W.R. Roydsovi, lícová strana s emblémem expedice tučňáka na ledové kře, ledovec vzadu obklopený vyvýšeným popisem „DISCOVERY“ NÁRODNÍ ANTARKTICKÁ EXPEDICE 1901.

Revers: Rub se zvýšenou popisem „ANTARCTIC / SPORTS / WON BY“ vyrytý nápis pod LT. C.W.R. ROYDS, R.N.

1910-1913 – Scottova poslední expedice

Terra Nova expedice, oficiálně Britská antarktická expedice

BÍLÁ STUHA – Stříbrná medaile

Medaile s lištou „ANTARCTIC 1910-13“ byla udělena ve stříbře pobřežní skupině a všem členům Terra Nova, kteří uskutečnili více než jednu plavbu na Antarktidy. Majitelem této medaile byl Steward W.H. Neale – člen Ship´s Party of the Terra Nova. Byl známým členem posádky a je zmíněn v deníku kapitána Scotta, dále v knížkách „Nejhorší cesta na světě“ od Cherry-Garrard a „South with Scott“ od kontradmirála Evanse.

Vzácná bronzová polární medaile expedice B.A.N.Z.A.R.E. 1929-1930

Medaile udělena asistentovi stewarda C. H. V. Sellwoodovi, zesnulému poddůstojníkovi Královského námořnictva –
sloužil na expedici B.A.N.Z.A.R.E. po boku velikánů „zlatého věku“ včetně Hurleyho a Mawsona, z nichž první slavně
zaznamenal Shackletonovu nešťastnou expedici Endurance, druhý byl oslavovaným jako veterán, který velel lodi
Discovery II na „Velký bílý jih“.

Polární medaile 1904, G.V.R., 2. typ ´Crownned Head´, 1 spona, Antarktida 1929-31, bronzová emise (C. H. Sellwood),
vyryté pojmenování, upevněná na špendlíku, jak se původně nosila s hedvábnou stuhou.

Poznámka: Sellwoodova původní polární medaile byla Královskou mincovnou nesprávně pojmenována „Selwood“
podle záznamu v London Gazette; proto byla vrácena a vydána tato medaile, zřejmě se sponou „Antarctic 1929-31“.
Je zřejmé, že tato medaile je tou, kterou nosil její nositel.

Jedna z pouhých 14 bronzových vyznamenání „Antarktida 1929-30“. Jména všech majitelů byla oznámena v London Gazette dne 1. května 1934.

Výprava, která vyplula z Kapského Města pod velením sira Douglase Mawsona 19. října 1929, měla za cíl prozkoumat, zmapovat a pevně věřila, že prozkoumá více než 2 500 mil nezmapované země mezi Zemí císaře Viléma II. a Coats Land. Když 7. prosince spatřili ledovce, vpluli do oblasti ledu a 16. prosince se vydali směrem 65° 41′ j. š. V té době se již nacházeli v ledovém příkrovu. Vzhledem k tomu, že led byl neprůchodný, pokračovali na západ – viděli a potvrdili řadu ostrovů a začátkem ledna 1930 přistáli na Proklamačním ostrově. Discovery II pokračovala dál a zmapovala pohoří Scott Mountain a mnoho dalšího, než se 26. ledna kvůli nedostatku uhlí otočila zpět a doplnila palivo na Kerguelenových ostrovech, než 31. března 1930 dorazila do australského přístavu.

Stejně jako předchozí Australasijská antarktická expedice byla i B.A.N.Z.A.R.E. velkým vědeckým úspěchem a přinesla obrovské množství údajů o Jižním oceánu, které navázaly na více než půl století starou expedici Challenger. Na konci expedice Mawson nárokoval pro Velkou Británii veškeré území Východní Antarktidy mezi 40 st. zeměpisné délky. V a 160°, tedy asi 42 % celého kontinentu. Tento nárok byl v roce 1935 převeden na Austrálii.

Clarence H. V. Selwood [sic]

Clarence Henry Victor Sellwood se narodil 17. března 1906 v Bradfieldu v hrabství Berkshire. Do Královského námořnictva narukoval 22. října 1923 jako sedmnáctiletý sluha. Poté, co byl v březnu 1924 povýšen na důstojnického stewarda 4. třídy a v září 1926 na důstojnického stewarda 3. třídy, nastoupil v květnu 1928 na loď H.M.S. Benbow. Jeho pobyt však byl krátký, protože Sellwood byl 14. listopadu 1928 obviněn ze zákeřného zranění a pokusu o vraždu své přítelkyně žiletkou, když byl „slepě opilý“. Je třeba poznamenat, že ji okamžitě odvedl domů, vykoupal a ošetřil jí rány, než se sám vydal úřadům. Dne 18. ledna 1929 byl uvězněn na 7 měsíců.

Poté, co si odpykal trest u Jeho Veličenstev, se okamžitě snažil o vykoupení a připojil se k posádce Discovery II v hodnosti asistenta stewarda během první britské, australské a novozélandské antarktické výzkumné expedice.

Po sezóně strávené v Antarktidě vstoupil Sellwood 17. července 1930 do obchodního námořnictva. Znovu se připojil ke Královskému námořnictvu a jak je citováno v knize British Polar Exploration and Research od Poulsom & Myres:

´……během druhé světové války sloužil na jedné z lodí, které potopily Graf Spee. V roce 1947 emigroval do Austrálie, kde se předpokládá, že zahynul při velké povodni a zemětřesení“.

Hora Mount Sellwood, vysoká 944 m, se nachází 5 námořních mil severovýchodně od Pythagoras Peak v pohoří Tula v zemi Enderby. Na Sellwoodovu památku ji v roce 1956 pojmenoval Australský výbor pro antarktická jména.

Polární medaile od Johna Josepha Millera a jeho syna Leslieho Johna Millera

Skupina polárních medailí otce a syna Johna Josepha Millera a Leslieho Johna Millera. Oba sloužící na lodi RRS Discovery/Discovery II. Kolekce medailí se skládá z George V z první světové války a pozdější trojice: Polární medaile s antarktickým pruhem 1929-31, britská válečná medaile a válečná medaile obchodní námořní pěchoty, vše s nápisem „JOHN J. MILLER“, a Polární medaile Jiřího VI. s antarktickým pruhem 1931-35 s nápisem „LESLIE JOHN MILLER“.
Pravděpodobně se jedná o jediné vyznamenání otce a syna polární medailí.
Přiloženo osvědčení o členství Johna Josepha Millera v Antarktickém klubu.