Tomáš Netušil

Technický odbor:

Tomáš Netušil

  • Člen Svazu českých filatelistů, Klubu filatelistů 04-01 Liberec
  • Exponáty: Rumburský přetisk 1938
  • Zabývá se provizorními razítky Sudet a protektorátu Čechy a Morava, Rumburským přetiskem, Československá provizoria z roku 1945
  • Vedoucí montáží Plastic servis