Čestný DVůr

Červený Mauritius – 1847

Červený mauritius nominální hodnoty 1 penny byl vydaný 21. září 1847. Tato hodnota byla určena na vyplacení dopisů v místní přepravě, použity byly například při zasílání pozvánek na slavný ples pořádaný 30. září 1847 manželkou mauricijského guvérnéra Lady Elisabeth Gomm v hlavním městě Mauricia Port LOUIS. z původního nákladu 500 kusů se jich do dnešních dnů dochovalo pouze 15. Vystavený exemplář se od roku 2015 nachází ve sbírce českého filatelisty.

Rakouská čtyřkorunovka na žilkovaném papíru s přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919

Mezi četnými přetisky POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 výrazně vyčnívají ty s přídomkem žilkovaná. Rakouské výplatní známky tištěné na tomto druhu papíru sice byly opatřeny přetiskem nového státu, ale z původních zásob poštovních úřadů na našem území mohly pocházet jen těžko. V Rakousku byl totiž jejich tisk zahájen až na jaře roku 1919 a způsob, jakým se žilkovaný papír nakonec dostal do pražské tiskárny Haase, je i dnes předmětem neutichající debaty mezi filatelisty. Stejně tak nejasná je role, kterou v cestě těchto raritních kusů na filatelistický trh sehrál sám Jaroslav Lešetický. Jisté je jen to, že žilkované čtyřkoruny byly nakonec uchráněny ohně kotelny hlavní pošty v Praze, kde by pravděpodobně byly za běžných okolností protokolárně spáleny. Časem se objevily mezi předními sběrateli a postupně si vydobyly pozici jedněch z nejdražších československých poštovních známek.