Zajímavosti z arktidy

Výřez z historie arktických průzkumů

Stephen Allen

Průzkum na severu polárního kruhu byl původně řízen národními úkoly pro komerční expanzi. S objevem amerického kontinentu, který byl výsledkem hledání cesty do Asie, byl průzkum v Arktidě, kolem severního okraje Severní Ameriky, zaměřen na nalezení Severozápadního průchodu na východ. V první polovině 19. století tuto oblast prozkoumalo mnoho britských expedic.

Složený dopis od kapitána Johna Franklina RN.

Tento složený dopis je žádostí vůdce, aby byly zaplaceny dva z jeho členů a peníze byly čerpány z účtu jeho expedice.

Celý složený dopis od kapitána Johna Franklina RN pro Donalda McKenzie Esq, vedení Hudson Bay Company, kanceláře odpovědné za provoz společnosti, Red River Colony. Dopis se týká mezd vyplácených Johnovi Hodgsonovi a Antoine de Chamburtovi (námořníci) a je datován 25. července 1825 z Fort Chipewyan. Je zapečetěn Franklinovou osobní pečetí a byl napsán na papíře námořnictva s vodoznakem Whatman Turkey Mill 1824 a má námořní erb.

Žádost o vstup do Franklinovy expedice z roku 1845

Poslední Franklinova Expedice 1845 – Irvingova korespondence

Tato obálka s přiloženým dopisem pochází od Charlese Irvinga jeho bratranci poručíku Irvingovi R.M.

Dopis byl odvezen na sever HMS PLOVEREM do Beringovy úžiny v roce 1848. Tato malá expedice pod vedením kapitána Kelleta a kapitána Moora byla vypravena, aby se pokusila navázat kontakt se sirem Johnem Franklinem. Pochopitelně ne, protože poručík Irving byl již mrtvý (pravděpodobně zemřel v roce 1847), tento dopis byl zaslán zpět „Vraťte se odesílateli, protože nebyl žádný způsob, jak jej předat“!

Tento dopis byl odeslán z ostrova Disco, když expedice zamířila na sever. Tento dopis se vrátil po 11 letech 3. října 1859.

Později v 19. století se k evropským průzkumným národům přidaly další evropské země a Spojené státy s velkolepějšími nápady na propagaci svých národních identit.

V roce 1858 doprovázel Adolf Erik Nordenskiöld svého švédského kolegu Otta Torella na Špicberky na první švédské arktické expedici. Nordenskiöld se zúčastnil několika geologických expedic na Špicberky a do Grónska, než v roce 1879 dosáhl severovýchodního průchodu na lodi Vega.

Obálka zaslaná Nordenskiöldem z norského Egersundu na cestě na sever na Špicberky

Na začátku roku 1860 se Američan Charles Francis Hall setkal se zakladatelem Americké geografické a statistické společnosti a patronem amerického průzkumu Arktidy Henrym Grinnellem. Grinnell mu představil velrybářské firmy, z nichž jedna nabídla Hallovi volný průchod do Arktidy. Jednalo se o první z Hallových arktických expedic – na poslední z nich zemřel za podezřelých okolností.

Dopis od Halla Henrymu Grinnellovi

Na zasedání Královské geografické společnosti v Londýně v roce 1865 byl přečten dopis od německého tvůrce map Dr. Petermanna s návrhem dosáhnout severního pólu přes Špicberky a prodrat se skrz arktický led na sever, kde by parníky dosáhly otevřeného polárního moře a pluly k severnímu pólu. Protože se nepodařilo vzbudit zájem o novou arktickou expedici v Anglii, vytvořil Petermann vlastní expedici a získal finanční prostředky na to, aby poslal loď Grønland na První německou severo-polární expedici v roce 1867 a lodě Germania a Hansa na druhou německou severní polární expedici v roce 1868.

Obálka potvrzení předplatného zaslaná Dr. Augustem Petermannem princi z Altenburgu v roce 1868, která obsahuje první přijetí a poděkování za příspěvky 1. a 2. německé arktické expedici. Obálka je napsaná v němčině „Erste Quittung u. Danksagung für erhaltene Beiträge zur 1. u 2. Deutschen Nord-polar-Expedition 1868, 1869 – 70“

Poručík Gustave Lambert byl francouzský vědecký námořní důstojník, který na základě pozornosti veřejnosti na Petermanna navrhl v roce 1866 ve Francouzské geografické společnosti, že by Francie měla být znovu zastoupena expedicí na severní pól, která cestuje přes Beringovu úžinu. Naneštěstí pro francouzský polární průzkum vypuknutí francouzsko-pruské války v roce 1870 způsobilo pozastavení expedice, a když byl Lambert zabit během obléhání Paříže v lednu 1871, byla expedice odložena na neurčito.

Dopis žádosti o předplatné zaslaný Avignonským regionem jménem Geografické společnosti v roce 1868, který žádá o dary pro navrhovanou expedici na severní pól.

Od zmizení expedice Franklin za objevením severozápadního průchodu v roce 1845 byla britská admiralita vystavena politickému a vědeckému tlaku, aby pokračovala ve svých průzkumech v oblasti, v níž mnozí věřili, že by Británie měla být v popředí.

Britská arktická expedice z let 1875-1876 byla vyslána britskou admiralitou, aby se pokusila dosáhnout severního pólu přes Smith Sound. Dvě lodě, HMS Alert a HMS Discovery, vypluly z Portsmouthu 29. května 1875. Pobřeží Grónska a ostrova Ellesmere bylo důkladně prozkoumáno. Velitel Albert Hastings Markham byl kapitánem HMS Alert a druhým velitelem britské arktické expedice pod vedením sira George Narese na Discovery. Během expedice výprava na saních pod velitelem Markhamem vytvořila nový rekord nejvzdálenější severní místo 83°20’26 „severní šířky.

Dopis a zprávy z Anglie pro britskou arktickou expedici byly lodí Pandora pod Allenem Youngem odvezeny do Grónska a byly zanechány ve schránce na ostrově Careys Island, protože se mu nepodařilo navázat kontakt s výpravou. Tato obálka veliteli Markhamovi nebyla vyzvednuta, ale byla převzata projíždějící velrybářskou lodí a vrácena do Velké Británie a předána do poštovních služeb v prvním přístavu Dun-dee v roce 1877. Obálka je napsána manželkou velitele Markhama. Na zadní straně obálky je rovný ručně orazítkovaný červený text „Loď vyplacena“. A písemné potvrzení „Přivezeno zpět z Caryho ostrova“

Na konci 19. století se do seznamu arktických průzkumných národů přidaly nové země. Od roku 1898 do roku 1902 uskutečnila druhá expedice Fram pod vedením Otta Sverdrupa působivý program mapování a vědeckých výzkumů arktických ostrovů severně od Kanady.

Obálka zaslána do Paříže krátce po návratu Sverdrupa a Fram do Kristiánie

Severozápadního průchodu nakonec dosáhl Roald Amundsen na lodi Gjøa v roce 1906. Amundsen to dokázal z toho důvodu, že téměř všechno provedl způsobem odlišným od předchozích evropských a amerických expedic: oni používali velké lodě, zatímco on používal malou loď Gjøa; oni si přivezli konzervované jídlo; on lovil čerstvé maso a ryby; oni opovrhovali inuitskými způsoby cestování a života; on strávil rok v inuitské osadě tím, že se učil jejich způsobům .

Pohlednice zaslaná z Eagle 25. ledna 1906 Roaldem Amundsenem do Norska