Čestné předsednictvo

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta
Primátor statutárního města Liberce Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.