Čestné předsednictvo

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta

Primátor statutárního města Liberce Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Prezident FIP – Prakob Chirakiti

Prezident FEPA – Bill Hedley

Prezident AEP – Jean Voruz

Předseda SČF – Julius Cacka