kontakt

Adres:

Komitet Organizacyjny Europejskiej Wystawy Filatelistycznej LIBEREC 2022
Kralická 79/11
Liberec VII – Horní Růžodol
460 07 Liberec
Republika Czeska

strona internetowa: http://www.liberec2022.eu

email: info@liberec2022.cz

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego:

Jiří Kraus

email: jiri.kraus@liberec2022.cz

Wiceprzewodniczący Komitetu
Organizacyjnego:

Josef Chudoba

email: josef.chudoba@liberec2022.cz